Advokat Birgitta Williamson

Birgitta har närmare 35 års erfarenhet av arbete på advokatbyrå och har arbetat huvudsakligen inom olika humanjuridiska områden.

Efter två års vistelse i London började Birgitta arbeta på Din Advokat 2011 och hon är specialiserad på ekonomisk familjerätt, vårdnads- och umgängestvister samt brottmål.

Birgitta har nu valt att trappa ner sin verksamhet som advokat och tar därför inte några nya uppdrag. Hon förmedlar dock gärna både tidigare och nya klienter vidare till lämplig kollega på Din Advokat.

 

E-post: williamson@dinadv.se
Mobil: +46(0)708 418 471
Växel: 08 – 545 10 800
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Det viktigaste för mig i advokatrollen är att bygga upp ett förtroende så att klienten känner att jag hela tiden gör mitt bästa.

Utbildning & Bakgrund

Birgitta studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur.kand. 1984, vid 23 års ålder. Hon blev biträdande jurist på advokatbyrå vid 25 års ålder och advokat och tvåbarnsförälder vid 30 års ålder.

Birgitta arbetade som tingsnotarie vid Växjö tingsrätt under knappt två år innan hon erbjöds tjänst som biträdande jurist på Rignells Advokatbyrå; numera Amber Advokater, i Hässleholm 1986. Hon arbetade där under 22 år till dess att hon flyttade med sin familj till London.

Birgitta började arbeta på Din Advokat 2011.

Birgitta har ett stort engagemang för barn och är sedan 10 år engagerad inom Bris, vilket har varit en bidragande orsak till hennes beslut att trappa ner sin verksamhet.