Biträdande jurist Åsa Rehnberg

Åsa studerade juridik vid Stockholms Universitet och tog examen 2010. Hon har därefter arbetat som jurist med familjerättsliga ärenden på Swedbanks Juristbyrå mellan 2010-2016. Åsa kommer närmast från en juristbyrå där hon har arbetat som jurist med ekonomisk familjerätt med fokus på bouppteckningar, arvskiften, bodelningar, äktenskapsförord och upprättande av testamenten.

Åsa började sin anställning som biträdande jurist hos Din Advokat Tollbäck AB i maj 2022.

 

E-post: rehnberg@dinadv.se

Mobil: +46(0)735 – 511 71 83
Växel: 08 – 545 10 800

Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Specialistområden

Familjerätt:

Migrationsrätt:

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande