Advokat Daniel Blomqvist

Daniel har arbetat i 10 år som familjerättsjurist och 3 år som processförare på Migrationsverket.

Han är specialiserad på ekonomisk familjerätt och vårdnadsmål och har vana av att driva mål i domstol. Han har även erfarenhet att arbeta med migrationsärenden efter tiden på Migrationsverket och han vet att det är viktigt att ha rätt fokus och hur man ger klienten bästa chansen till ett positivt beslut.

E-post: daniel@dinadv.se

Mobil: +46(0)760 – 403 242
Växel: 08 – 545 10 800

Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Specialistområden

Familjerätt:

Migrationsrätt:

Notarius publicus:

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande

Utbildning & Bakgrund

Daniel studerade juridik vid Umeå universitet och tog sin jur. kand. 2004. Efter juridikstudierna arbetade han på Swedbank som ekonomisk rådgivare för att sedan bli franchisetagare och jurist för Swedbank Juristbyrå i Kista, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Daniel har även arbetat på Migrationsverkets huvudkontor i Sundbyberg som processförare och företrädare för Migrationsverket vid domstolsförhandlingar i Migrationsdomstolen. Daniel är sedan 2018 förordnad av Länsstyrelsen som Notarius Publicus i Upplands Väsby och Sigtuna kommun.

Daniels specialområde är familjerätt i alla dess former och framförallt att som ombud företräda klienten vid tvister.