Advokat Anna Massarsch

Anna har arbetat på humanjuridiska advokatbyråer i mer än tio år. Hon har en bakgrund inom mänskliga rättigheter men har också erfarenhet från arbete på tingsrätt och myndighet där hon arbetat med migrationsrätt. Anna har således en gedigen bakgrund inom humanjuridikens huvudsakliga områden. Därtill har Anna ett mycket brett kontaktnät och samarbetar med många olika organisationer, vilket ofta är till gagn för hennes klienter.

E-post: anna@dinadv.se
Mobil: +46(0)733-78 78 61
Växel: 08 – 545 10 800
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Specialistområden

Migrationsrätt:

Straffrätt:

Socialrätt:

  • LVU – godkänd av domstolarna som ställföreträdare för barn
  • LVM
  • LRV
  • LPT

Familjerätt:

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande
Franska – mycket goda kunskaper
Tyska – grundläggande kunskaper

Jag brinner för mitt arbete som advokat och får ofta höra att mitt engagemang för mina klienter är något som utmärker mig.

Utbildning & Bakgrund

Anna tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2001. Efter att 2003 ha fullgjort sin notariemeritering vid Södertälje tingsrätt arbetade Anna först som föredragande vid (den numera nedlagda) Utlänningsnämnden (2003 – 2005) och sedan som handläggare vid Fonden för mänskliga rättigheter (2005 – 2006). Därefter tog hon en EU-sponsrad masterexamen i demokrati och mänskliga rättigheter i Venedig.

Anna arbetade under de följande tre åren med företags ansvar för mänskliga rättigheter hos Ethix SRI Advisors. Mellan 2011-2017 var Anna anställd hos Sju Advokater, mellan 2017 – 2018 var hon anställd hos Insulander Lindh Advokatbyrå och mellan 2018-2020 var hon anställd hos Din Advokat Tollbäck AB. Sedan slutet av 2020 bedriver Anna eget advokatbolag.

Anna har hållit föreläsningar i internationell rätt vid flera olika universitet och har under fyra år varit kursansvarig för ”Asyl- och flyktingrätt” på Enskilda Högskolan Stockholm.

Anna har varit aktiv medlem i olika frivilligorganisationer, framför allt i svenska sektionen av Amnesty International. Hon har bland annat varit ordförande i Amnestys juristgrupp och vice ordförande i Amnestyfonden. Idag samarbetar Anna med en rad olika frivilligorganisationer.