Advokat Kristina Tollbäck

Kristina har över 20 års erfarenhet från åklagarväsendet, som åklagare och utvecklingschef. Hon har även arbetat hos Diskrimineringsombudsmannen, som förbundsjurist och förhandlingschef på fackförbund samt har drivit egen verksamhet som rekryteringskonsult.

Kristina har en stor bredd som advokat med specialkunskap inom både migrationsrätt, familjerätt och socialrätt. Det gör att Kristina har ett helhetsperspektiv och kan hjälpa klienterna med många olika juridiska problem och utmaningar – en advokaternas “one-stop-shop”.

E-post: tollback@dinadv.se
Mobil: +46(0)73-324 24 53
Växel: 08 – 545 10 800

Besökskontor & Postadress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm
Mottagningskontor: Din Advokat, c/o Technosite, Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Specialistområden

Migrationsrätt:

Familjerätt:

Straffrätt:

  • Offentlig försvarare – som f.d. åklagare har Kristina bred kompetens som offentlig försvarare inom många områden, exempelvis narkotikabrott, våldsbrott, sexualbrott, förmögenhetsbrott, kvinnofridskränkning, sexualbrott och våldsbrott
  • Målsägandebiträde – specialistkompetens när det gäller grov kvinnofridskränkning, sexualbrott och våldsbrott
  • Särskild företrädare för barn – specialistkompetens när det gäller kontakt med barn

Socialrätt:

Kristina är universitetsutbildad inom sociologi vilket gör hon kan stötta olyckliga föräldrar och traumatiserade barn på ett professionellt sätt.

  • LVU – specialistkompetens både som företrädare för vårdnadshavare och barn, godkänd av domstolarna som ställföreträdare för barn.
  • LVM
  • LRV
  • LPT

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande
Franska – grundläggande kunskaper
Tyska – grundläggande kunskaper

”Jag får många förfrågningar varje dag enbart genom att nöjda klienter rekommenderar mig. Mitt engagemang, min kompetens och min förmåga att möta mina klienter är mina konkurrensfördelar.”

Utbildning & Bakgrund

Kristina studerade juridik vid Lunds Universitet och tog sin jur.kand. 1980. Hon har även en fil.kand. i sociologi, informationskunskap och samhällskunskap från Lunds Universitet. Tingsmeriterad vid Malmö tingsrätt.
Kristina har över 20 års erfarenhet från åklagarväsendet, som åklagare och utvecklingschef. Hon har även arbetat hos Diskrimineringsombudsmannen, som förbundsjurist och förhandlingschef på fackförbund samt har drivit egen verksamhet som rekryteringskonsult.
Migrationsrätten är det område som fick Kristina att byta karriär och bli advokat. Hon har hög kompetens och ett stort engagemang när det gäller asylrätt och anser att det är ett område inom juridiken som förtjänar högre status i Sverige.
Kristina har god kännedom om det ryska samhället genom mångårig ideell verksamhet i en förening som stöder ett ryskt barnhem i Moskva.
Kristina har även ett stort intresse för HBTQ-frågor.