Biträdande jurist Sabina Arama Ström

Sabina har arbetat ca 17 år som jurist. Hon har en bakgrund inom finansmarknadsrätt och bolagsrätt men arbetar nu huvudsakligen med humanjuridik.

 

E-post: sabina@dinadv.se
Mobil: +46(0)763 – 272 122
Växel: 08 – 545 10 800
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Arbetsområden / Specialistområden

Migrationsrätt:

Asylrätt
Uppehållstillstånd p.g.a. anknytning
Uppehållsrätt
Ställning som varaktigt bosatt
Svenskt medborgarskap

Straffrätt:

Målsägandebiträde

Socialrätt:

LVU
LRV
LVM
LPT

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

Språk

Svenska
Engelska
Franska
Finska

Utbildning & Bakgrund

Sabina studerade juridik vid Stockholms universitet och Universitet Aix-en-Procence, hon tog sin jur. kand. 2006. Hon har även studerat nationalekonomi, statsvetenskap och filosofi på Stockholms universitet samt franska vid Sorbonneuniversitet i Paris.

 

Sabina har lång erfarenhet från arbete med finansiell rörelsereglering. Hon har bland annat arbetat 10 år på Finansinspektionen (varav sex år i olika chefsroller) och som bolagsjurist på försäkringbolaget Skandia. Intresset för människor och migrationsrätt gjorde att Sabina valde att byta rättsområde.

 

Sabina undervisar sedan 2012 i försäkringsrörelserätt (specialkurs) på juristprogrammet på Stockholms universitet.

 

Parallellt med sina anställningar på myndighet och bolag har Sabina varit aktiv i olika frivilligorganisationer. Hon har dels varit engagerad i föreningen Idéer för livet dels i Svenska Röda Korset. I Röda Korset arbetar Sabina som frivilligledare i Folkrättskretsen Stockholm.