Advokat Isac T. Mekonen

Isacs rådgivning och företrädarskap för hans klienter kännetecknas av bland annat lojalitet och engagemang.

Isac bedriver sedan 2017 advokatverksamhet genom det egna bolaget Din Advokat Isac Mekonen AB, som delar kontor med andra advokatverksamheter.

E-post: isac@dinadv.se
Mobil: 076-040 88 41
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Arbetsområden / Specialistområden

Straffrätt:

Migrationsrätt:

Socialrätt:

Familjerätt:

Språk

Svenska
Engelska
Tigrinja (Eritrea/Etiopien)

Utbildning & Bakgrund

Isac studerade bland annat juridik och kriminologi och tog sin jur. kand. 2011/2012 vid Lunds universitet.

Isac hade före och parallellt med universitetsstudierna skilda anställningar och uppdrag för vuxna, ungdomar och barn med varierande stödbehov av varierande skäl, bland annat på grund av missbruk, prostitution och brottslighet/annat normbrytande beteende.

Isac arbetade efter universitetsstudierna vid statlig myndighet och advokatbyrå.