Advokat Jenny Skarland

Jenny har mer än 12 års erfarenhet av arbete med migrationsfrågor, inledningsvis under flera år på Migrationsverket och därefter vid annan advokatbyrå. Hon har även engagerat sig ideellt inom flera organisationer som arbetar med flyktingar och migranter, bl.a. som Flykting- och migrationssamordnare på Amnesty Sverige.

 

På Din Advokat har Jenny fått möjlighet att bredda sin juridiska kompetens och arbetar nu med flera olika rättsområden, såsom familjerätt och straffrätt.

 

E-post: jenny@dinadv.se
Mobil: +46 (0) 760 – 440 445
Växel: 08 – 545 10 800
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Specialistområden

 

Migrationsrätt:

Asylrätt
Arbetstillstånd
Uppehållstillstånd på grund av anknytning, studier m.m.
Uppehållsrätt och uppehållskort
Ställning som varaktigt bosatt
Svenskt medborgarskap

Familjerätt:

Vårdnadstvister och umgänge med barn 

Straffrätt:

Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande
Italienska – goda kunskaper
Spanska – goda kunskaper

Utbildning & Bakgrund

Jenny tog sin juristexamen vid Lunds universitet vilket även innefattade en master i International Human Rights Law med inriktning mot migration. Efter juristexamen började Jenny arbeta på Migrationsverket, först som handläggare och därefter som beslutsfattare, innan hon valde att gå över till advokatbyrå.

 

Jenny har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och är specialiserad inom detta, med fokus på migration. Hon har även ett stort intresse för barnfrågor och har genomgått flertalet vidareutbildningar inom barnrätt.

 

Sedan Jenny började på Din Advokat har hon även börjat arbeta med familjerätt och straffrätt, två rättsområden som engagerar henne mycket.