Verksamhetsområden

Migrationsrätt

Migrationsrätten är ett komplext rättsområde där lager och riktlinjer kan förändras relativt snabbt. För dig som flytt till Sverige från krig eller förföljelse, och dessutom inte kan språket, kan det vara svårt att sätta sig in i gällande lagar och det är därför extra viktigt att få bra juridisk hjälp.
Läs mer

Straffrätt

Straffrätt är ett rättsområde som både kräver en gedigen juridisk expertis och ett socialt engagemang för klienterna. Vi på Din Advokat är specialiserade på straffrätt och arbetar med många olika typer av brottmål, där vi alltid sätter den enskilda klientens behov och intressen i centrum.
Läs mer

Socialrätt

Socialrätt är ett rättsområde som kräver både gedigen juridisk expertis och stor medmänsklighet. Vi på Din Advokat har specialistkompetens inom socialrätt, och som offentligt biträde ser vi till att både stötta dig och föra din talan om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV eller LPT.
Läs mer

Familjerätt

Familjerätt är ett samlingsnamn för de lagar som reglerar vårt familjeliv. Familjejuridik påverkar oss alla, och de allra flesta behöver någon gång anlita en familjerättsadvokat. På Din Advokat har vi specialistkompetens inom familjerätt, särskilt arvsrätt, ekonomisk familjerätt och frågor kring vårdnad och umgänge med barn i samband med skilsmässa.
Läs mer