Advokat Johanna Eriksson Ahlen

 

Johanna har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med migrationsrättsliga frågor, från Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen, Svenska Röda Korset och Din Advokat.

Johanna har jobbat med i stort sett alla typer av migrationsrättsliga frågor men har särskild specialistkompetens när det gäller juridiken kring familjeåterförening och andra anknytningsärenden samt asylärenden.

Johanna har även erfarenhet av att arbeta med socialrättsliga mål, exempelvis LVU, LVM och LPT samt som målsägandebiträde. I flera fall har Johanna företrätt barn.

Johanna har från sin tid på kammarrätten i Stockholm även erfarenhet av att arbeta med andra typer av förvaltningsrättsliga ärenden.

 

E-post: johanna@dinadv.se
Mobil: +46(0)760-413242
Växel: 08 – 545 10 800
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Specialistområden

Migrationsrätt:

Asyl
Uppehållstillstånd på grund av anknytning
Uppehållsrätt
Ställning som varaktigt bosatt
Svenskt medborgarskap

Straffrätt:

Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Socialrätt:

LVU
LVM
LRV
LPT

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande

I rollen som juridiskt ombud ställs självklart krav på sakkunskap men även på ett medmänskligt och empatiskt bemötande där det ingår att kommunicera kring juridiken på ett begripligt sätt, särskilt i svåra situationer.

Utbildning & Bakgrund

Johanna studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 2002. Hon har även studerat rättsvetenskap och engelska vid Örebro universitet.

 

Efter juriststudierna arbetade hon som handläggare och senare beslutsfattare på tillståndsenhet samt som beslutsfattare på asylenhet på Migrationsverket. Johanna har även arbetat som föredragande på Kammarrätten i Stockholm/Migrationsöverdomstolen där hon handlade en mängd olika måltyper som faller inom kammarrättens prövning, förvaltningsrättsliga mål och migrationsmål.

 

Därefter följde anställning som senior juridisk rådgivare på Svenska Röda Korset där Johanna ingick i och samordnade organisationens team av jurister i arbetet med migrationsärenden och påverkan inom migrationsområdet, exempelvis genom att ge juridisk rådgivning till enskilda och i arbetet med organisationens strategiska processföring. Under sin tid på Svenska Röda Korset hann Johanna med framgång agera som ombud i ett flertal asyl- och familjeåterföreningsärenden, inklusive två principiellt viktiga och prejudicerande mål där Migrationsöverdomstolens avgöranden lett till en praxis som innebär att fler utsatta familjer fått möjlighet att återförenas.

 

Migrationsrätten är det område som ligger Johanna varmast om hjärtat, särskilt ärenden som rör familjeåterförening där hon förvärvat en särskild expertkompetens.