Advokat Karin Rajala

Karin är tingsmeriterad och har i många år arbetat på advokatbyrå. Hon arbetar framför allt med straffrätt, socialrätt, migrationsrätt och familjerätt. Karin tycker det är viktigt att vara tillgänglig för klienten och lägga ner den tiden som krävs för varje uppdrag.

 

E-post: karin.rajala@dinadv.se
Mobil: +46(0)73-553 67 45
Växel: 08 – 545 10 800
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Specialistområden

Straffrätt:

Offentlig försvarare – Karin har bred kompetens som offentlig försvarare inom många områden, exempelvis narkotikabrott, våldsbrott, sexualbrott och kvinnofridskränkning.
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Socialrätt:

LVU – Karin har företrätt många barn, ungdomar och vårdnadshavare vid förvaltningsrätten. Hon åtar sig regelbundet även uppdrag enligt LVM, LRV och LPT.
LVM
LRV
LPT

Migrationsrätt:

Asylrätt – Karin har företrätt asylsökanden under många år.

Familjerätt:

Vårdnadstvister och umgänge med barn

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande

Jag eftersträvar att vara rak och ärlig mot klienten. Jag vet hur rättssystemen fungerar. Ibland måste man påtala för klienten att hens angreppssätt är kontraproduktivt. Syftet är alltid att få ett så bra resultat som möjligt utifrån förutsättningarna

Utbildning & Bakgrund

Karin studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur.kand. 2006. Hon har även en fil.kand. i historia och har studerat litteraturvetenskap och kriminologi. Tingsmeriterad vid Eksjö tingsrätt 2007 – 2009.