Advokat Emma-Klara Netterlid

Emma-Klara har över tio års erfarenhet av humanjuridiskt arbete på advokatbyrå. Hon har en stor bredd som advokat med specialistkunskap inom straffrätt, socialrätt och migrationsrätt.
Emma-Klara brinner särskilt för barn och ungdomar och deras rätt att få sina röster hörda. Hon har företrätt ett flertal yngre misstänkta och målsäganden samt omhändertagna barn och ungdomar. Hon har även erfarenhet av hedersrelaterad problematik. Vidare har Emma-Klara frekvent företrätt klienter med särskilda behov.

 

E-post: netterlid@dinadv.se
Mobil: 070-738 70 51
Växel: 08 – 545 10 800
Adress Stockholm: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm
Adress Norrköping: Kammarforum, Dalsgatan 13 i Norrköping

Arbetsområden / Specialistområden

Straffrätt:

Offentlig försvarare – bred kompetens som offentlig försvarare inom många områden,
exempelvis narkotikabrott, våldsbrott, förmögenhetsbrott och internetbaserad
brottslighet.
Målsägandebiträde – specialistkompetens när det gäller grov kvinnofridskränkning,
sexualbrott och våldsbrott.
Särskild företrädare för barn – specialistkompetens när det gäller kontakt med barn
och genomförande av barnförhör.

Socialrätt:

LVU – specialistkompetens både som företrädare för vårdnadshavare och barn, godkänd
av domstolarna som ställföreträdare för barn.
LVM
LRV
LPT

Migrationsrätt

Emma-Klara är universitetsutbildad inom socialantropologi vilket gör att hon har god förståelse för betydelsen av olika etniciteter, kulturkrockar, uttalat och dolt förtryck etc.
Asylrätt – specialistkompetens inom bl.a. hedersrelaterade frågor, barnärenden,
och konvertering till annan religion och ateism.

Familjerätt

Fastställande av faderskap
Vårdnadstvister och umgänge med barn

Övrigt

God man för bortavarande part
Rättegångsbiträde i ärenden rörande tillsättande av god man och förvaltare

Språk

Svenska – flytande
Engelska – flytande
Spanska – grundläggande kunskaper

Utbildning & Bakgrund

Emma-Klara studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 2011. Parallellt med juridikstudierna läste hon specialkurser inom ämnet våld mot kvinnor och barn vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala universitet. Vidare arbetade hon som vittnesstöd i Uppsala tingsrätt.
Emma-Klara har även läst socialantropologi vid Lunds universitet, med inriktning på den sociala människans variation i sätten att organisera sig kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Det var efter de studierna som Emma-Klara valde att inrikta sig på den humana linjen inom juridik med fokus på att hjälpa och förstå människor med olika social bakgrund.