Advokat Christina Larsson

Christina har över 20 års erfarenhet från bankväsendet som bankjurist. Hon har även arbetat inom Kriminalvården under hela studietiden i Uppsala.

Christina har en stor bredd som advokat med specialkunskap inom både familjerätt, brottmål, socialrätt och ekonomisk familjerätt. Det gör att Christina har ett helhetsperspektiv och kan hjälpa klienterna med många olika juridiska problem och utmaningar.

 

E-post: christina.larsson@dinadv.se
Mobil: +46(0)76-036 08 36
Växel: 08 – 545 10 800
Adress: Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm

Arbetsområden / Specialistområden

Familjerätt:

Vårdnadstvister och umgänge med barn 

Straffrätt:

Offentlig försvarare – Christina har bred kompetens som offentlig försvarare inom många områden, exempelvis narkotikabrott, våldsbrott, sexualbrott, förmögenhetsbrott, kvinnofridskränkning, sexualbrott.
Målsägandebiträde – specialistkompetens när det gäller grov kvinnofridskränkning, sexualbrott och våldsbrott.
Särskild företrädare för barn – specialistkompetens när det gäller kontakt med barn.

Socialrätt:

Christina har utbildat sig inom socialrätt vilket gör att hon kan stötta olyckliga föräldrar och traumatiserade barn på ett professionellt sätt

LVU – specialistkompetens både som företrädare för vårdnadshavare och barn, godkänd av domstolarna som ställföreträdare för barn.
LVM – specialistkompetens genom kurser och även företrätt många klienten i domstol
LRV – specialistkompetens genom kurser och även företrätt många klienten i domstol
LPT– specialistkompetens genom kurser och även företrätt många klienten i domstol

Jag brinner verkligen för att hjälpa, företrädesvis kvinnor och barn, men naturligtvis även män oavsett om det handlar om någon som har utsatts för brott eller hamnat i någon annan svårighet i något annat ärende och som behöver juridisk hjälp. Jag har många nöjda klienter som återkommer i nya ärenden samt får nya klienter på rekommendation från tidigare nöjda klienter. Mitt rättspatos och mitt sätt att bemöta mina klienten ger mig nöjda klienter vilket gör mitt arbete mycket stimulerande.

Utbildning & Bakgrund

Christina tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet 1987. Efter examen arbetade hon som bankjurist på Nordea Bank AB till och med april 2009, därefter var hon anställd hos advokatfirman Ingvarsdotter AB i Södertälje från och med maj 2009 till och med oktober 2017, hon blev advokat år 2013 och är from november 2017 verksam i eget bolag i kontorsgemenskap med Din Advokat.

Christina är en utpräglad humanjurist och har ett stort intresse för och erfarenhet av barnrättsfrågor såsom omhändertagna barn eller barn som har utsatts för våld och ärenden med kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterad problematik och/eller kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation och med särskilt behov av skydd. Hon har samarbete med olika kvinnojourer och organisationer och lång erfarenhet av kvinnor som placerats på skyddade boenden och som har blivit utsatta för våld i nära relation något som ofta leder till både brottmål, vårdnadsmål och bodelning.