Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, eller mellan två blivande makar, där man bestämmer vad som ska ingå i äktenskapets gemensamma ägo (giftorättgods) och vad ska vara respektive parts enskilda egendom vid en skilsmässa.

Vid en skilsmässa utan äktenskapsförord delas alla egendomar, tillgångar och skulder lika mellan dig och din partner. Om ni vill utesluta vissa tillgångar vid en skilsmässa, måste ni skriva ett äktenskapsförord där ni specificerar vilka tillgångar som är enskild egendom.
Bägge parter måste skriva under äktenskapsförordet och det måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Vill ni ändra äktenskapsförordet måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och registrera det.
Det är vanligt att ha äktenskapsförord för att släktgårdar och fritidshus ska fortsätta vara den ena partens enskilda egendom, liksom företag som bara den ena driver eller äger.

Vi på Din Advokat kan hjälpa till med upprättande av äktenskapsförord, antingen efter genomgång med båda parter eller såsom ombud för en av parterna.

Frågor och svar om äktenskapsförord:

Kontaktpersoner