Arvskifte

När någon dör är det första juridiska steget att göra en bouppteckning. Först när bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan arvet fördelas. I det fall som den avlidne har flera arvingar görs ett arvskifte.

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal som beskriver hur den avlidnes tillgångar ska fördelas mellan arvingarna. Arvskifte kan vara mer eller mindre komplext, och det finns många fördelar med att ta hjälp av en jurist för att upprätta ett arvskifte.
Om det bara finns en arvinge finns ingen att skriva arvskiftesavtal med och då räcker bouppteckningen som underlag.

Så går det till vid arvskifte

När du anlitar Din Advokat för arvskifte hjälper vi till att ta fram ett avtal som specificerar hur tillgångarna ska fördelas mellan alla delägare i ett dödsbo. Det är ett civilrättsligt avtal som ska undertecknas av alla som har del i arvegodset. När avtalet är undertecknat gäller det, och det går inte att överklaga i efterhand.
Fördelningen av arvet grundar sig på arvsrätten och den avlidnes vilja via sitt testamente, men utöver det är det fritt för arvtagarna att dela på tillgångarna såsom de önskar, till exempel uppdelning mellan pengar, fastigheter och föremål.
Det finns flera fördelar med att ta juridisk hjälp med arvskiftet:
Sparar pengar, genom expertråd kring fördelning och utköp av fastigheter och bostäder utifrån arvsregler går det att minska kostnader som exempelvis reavinstskatt och lagfartskostnad för dödsboet.
Rättviseaspekten, med en oberoende juridisk expert som ser till alla parter minskar risken för konflikter mellan exempelvis syskon eller särkullbarn.
Tryggt och korrekt, ni kan lita på att avtalet är juridiskt korrekt utifrån era önskemål.
Kontakta oss om du vill ha hjälp med arvskifte.

God man för bortavarande part

Om man inte vet om det finns en okänd arvinge eller om en arvinge eller en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort kan en god man för bortavarande part förordas. Det är en jurist som bevakar arvingens rätt i boet och förvaltar dennes lott i boet. Uppdraget kvarstår tills att den bortavarande eller okände har hört av sig, och så länge det finns tillgångar att förvalta.

Här kan du läsa mer om våra uppdrag som god man på Din Advokat.

Frågor och svar om arv och arvskifte:

Kontakpersoner