Bodelning

I samband med att ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa (äktenskapsskillnad) eller genom att en av makarna avlider, ska en bodelning göras. Även sambos kan begära bodelning vid separation och i samband med dödsfall.

På Din Advokat har vi lång erfarenhet av att bistå vid bodelning, och oavsett vad som ligger bakom bodelningen vet vi att det ofta är en tuff situation som väcker många känslor. Vi är måna om att hitta den bästa lösningen för dig och vi sätter alltid dina intressen först och hjälper dig med alla praktiska och juridiska frågor kring bodelningen.
Ibland görs bodelning i samförstånd och ibland inte – oavsett kan vi på Din Advokat hjälpa till med upprättande av bodelningsavtal, antingen efter genomgång med båda parter eller såsom ombud för en av parterna.

Så går en bodelning till

Beroende på varför bodelningen görs gäller olika regler, här är några viktiga saker att tänka på:

Bodelning mellan gifta – vid skilsmässa

Vid skilsmässa mellan gifta delas alla egendomar, tillgångar och skulder lika mellan paret med några få undantag, det vanligaste undantaget är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.
Det innebär att ni har rätt till hälften var av era gemensamma tillgångars sammanlagda värde, efter att eventuella skulder räknats av. Men ni väljer själva hur ni delar upp tillgångarna rent praktiskt, kanske vill någon av er behålla bostaden medan den andre hellre vill ha kvar fritidshuset eller bilen.
Oavsett om skilsmässan sker i samförstånd eller inte är det bra att anlita juridisk hjälp, enskilt eller tillsammans, för att säkerställa att uppdelningen blir korrekt och rättvis. Det är oftast ett av de viktigaste avtal man gör i livet och det är mycket viktigt att det blir rätt eftersom det inte går att ångra ett underskrivet bodelningsavtal.
Ofta vill någon av parterna ta över den gemensamma bostaden är det extra viktigt att göra en korrekt värdering och bodelning, dels för att det ofta handlar om stora värden, dels för att undvika extra lagfartskostnader, skatt mm.
En bodelning är ett avtal som i första hand görs upp mellan er som par, men om ni inte kan komma överens, finns det möjlighet att hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas. En sådan kan göra en tvångsbodelning, som sedan kan överprövas av domstol. I dessa fall är det extra viktigt att ha ett juridiskt ombud som står på din sida i processen.
En bodelning mellan makar kan också göras under pågående äktenskap om makarna är ense om det.

Bodelning mellan gifta – vid dödsfall

När ens make/maka avlider anses äktenskapet upphöra genom dödsfallet och en bodelning ska göras för att klargöra vilken andel maken får genom bodelning och vad som ska fördelas som arv. Med några få undantag gäller samma regler som när äktenskapet upphör genom skilsmässa. När bodelningen är gjord fördelas arvet enligt lag eller testamente.
Om ni inte har några barn, eller endast gemensamma barn, och inget testamente så ärver den kvarlevande parten den avlidnes andel av boet.

Bodelning mellan sambor – vid separation

Vid separation mellan sambos sker bodelning endast om någon av er begär det. Bodelning kan begäras inom ett år från separationen. Vid bodelning mellan sambos ingår endast viss egendom, som specificeras i sambolagen. Men generellt så delar paret på värdet av bostaden och de inventarier som ni köpt för gemensamt bruk, efter att ni dragit av eventuella skulder.
Tänk på att vid bodelning mellan sambor ingår inte egendom som ni köpt enskilt och som inte ingår i ert gemensamma bohag. Det innebär till exempel att fritidshus eller bil som en av er köpt enskilt, eller bostad som en av er haft innan ni blev sambos, inte räknas med i bodelningen.
Oavsett om separationen sker i samförstånd eller inte är det bra att anlita juridisk hjälp, enskilt eller tillsammans, för att säkerställa att uppdelningen blir korrekt och rättvis.

Bodelning mellan sambor – vid dödsfall

Om din sambo avlider behöver du göra en begäran om bodelning senast vid bouppteckningsförrättningen. Beroende på om du och din sambo har barn och om det finns testamenten osv så ser bodelningen och arvskiftet olika ut.

Frågor och svar om bodelning:

Kontaktpersoner