Kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätt

I samband med separation kan det bli en tvist om vem av parterna som ska bo kvar i det gemensamma hemmet fram tills dess att bodelningen är klar.

Båda parterna kan ansöka till tingsrätten om att få kvarsittanderätten till bostaden. I ansökan motiverar man varför man har störst behov av att bo kvar. Även motparten får tillfälle att yttra sig och inkomma med sin inställning i frågan innan tingsrätten kallar till förhandling och därefter beslutar i frågan.

Vi på Din Advokat kan som ombud för dig kan föra din talan vid förhandling eller i rätten.

Kontaktpersoner