Samboavtal

Ett samboavtal är ett avtal mellan två sambor, eller mellan två blivande sambor, där man bestämmer hur ens gemensamma boende och egendomar ska fördelas vid en eventuell separation.

Vid upplösande av samboförhållande utan samboavtal styrs fördelningen av sambolagen. I korthet innebär det att gemensam bostad och inventarier som ni köpt till bostaden ska delas lika.

Med ett samboavtal kan ni kringgå sambolagens bodelningsregler, helt eller delvis. Det är till exempel vanligt att sambos går in med olika mycket pengar när man köper en gemensam bostad, och att de därmed äger olika mycket. I ett samboavtal kan man reglera så att man får den delen av bostaden som man äger vid separationen.

Men det finns många andra saker som kan regleras i samboavtalet. Vi hjälper dig och din sambo att ta fram ett korrekt och giltigt samboavtal utifrån era önskemål och er situation. Kontakta Din Advokat för att få hjälp med samboavtal.

Frågor och svar om samboavtal:

Kontaktpersoner