Testamente

Genom att upprätta ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du dör: vem som ska ärva dig och vad de ska ärva. Ett tydligt testamente underlättar för dina anhöriga när du inte längre finns bland dem.

Många känner till vad ett testamente är, men tyvärr är det många som inte vet hur viktigt det är att ha ett testamente för att skydda sina närstående vid dödsfall och hur man upprättar ett testamente så att det är giltigt. På Din Advokat är vi experter på att upprätta testamenten och vi hjälper dig gärna att ta fram ett giltigt testamente utifrån din önskan.

Så fungerar ett testamente

Om du inte har skrivit ett testamente fördelas ditt arv enligt lag (ärvdabalken) när du dör. Genom att skriva ett testamente kan du reglera vad som ska hända med dina tillgångar den dagen du avlider. Om du har en eller flera bröstarvingar har de alltid rätt att kräva sin laglott och om bröstarvinge begär sin laglott har de rätt till den.
För att ett testamente ska vara giltigt är det viktigt att det upprättas på rätt sätt. Testamente är en värdefull handling som inte registreras någonstans utan finns bara i original. Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av dig, det ska dessutom vara samtidigt bevittnat av två personer som inte är arvingar. Utöver det måste innehållet vara tydligt och begripligt, samt följa arvslagen.
Kontakta Din Advokat för att få hjälp att ta fram ett tydligt och giltigt testamente.

Testamente om du är gift, sambo eller singel

Oavsett ditt civilstånd finns det många anledningar till att ha ett testamente för att reglera hur ens arv ska fördelas. Här är några exempel och situationer som är bra att tänka på:

Testamente för dig som är gift

För dig som är gift kan det vara viktigt att trygga tillvaron för din make/maka, om någon av er har särkullbarn. Utan ett testamente kan det vara svårt för den efterlevande partnern att bo kvar i ett gemensamt hem, om särkullbarn automatiskt får ut sin arvedel.

Testamente för dig som är sambo

För sambor är det extra viktigt att skriva ett testamente eftersom de inte ärver varandra automatiskt. Om man har barn (gemensamma eller särkullbarn) och vill att säkra att den efterlevande partnern ska kunna bo kvar i det gemensamma hemmet kan man behöva teckna en livförsäkring för att kunna lösa ut barnen.

Testamente för dig som har barn

Många föräldrar vill att arvet blir barnet/barnens enskilda egendom, så att barnets sambo/make/maka inte får rätt till arvet vid en eventuell skilsmässa eller separation.

Testamente för dig som är ensamstående utan barn

Om du är ensamstående utan barn behöver du fundera på vad som ska hända med dina tillgångar när du dör. Eftersom du inte har några bröstarvingar har du ingen laglott att ta hänsyn till utan kan fördela arvet precis som du önskar.

Frågor och svar om testamente:

Kontaktpersoner

Daniel Blomqvist

Biträdande jurist
daniel@dinadv.se Läs mer