Underhåll till barn / Underhållsbidrag

Om ett barn endast bor hos den ena av föräldrarna ska den föräldern som barnet inte bor hos betala för delar av barnets omkostnader, så kallat underhållsbidrag. Pengarna betalas ut till den föräldern som barnet bor hos, och ska gå till barnets behov som exempelvis boende, mat, kläder och fritidsintressen.

Efter en skilsmässa där det beslutats att barnet ska bo hos endast en förälder fastställs det underhållsbidrag som den andra föräldern ska betala. Bidragets storlek avtalas mellan föräldrarna och är ett bindande avtal.
Antingen kommer föräldrarna överens själva om bidragets storlek, eller så kan man kontakta kommunen för att få ett samarbetssamtal, eller ta hjälp av jurister för att lösa situationen.
Om ni ändå inte kommer överens kan ni vända er till tingsrätten och då fastställs underhållsbidraget av domstol.
Vi på Din Advokat kan hjälpa till att räkna ut vilket underhåll den förälder som inte bor med barnen ska betala samt även via boendeföräldern, föra barnets talan i förhandling med motpart eller i rätten om inget samförstånd uppnås.
Vi på Din Advokat kan också vara ombud för den förälder som är underhållsskyldig.

Frågor och svar om vårdnad, boende och umgänge:

Kontaktpersoner

Daniel Blomqvist

Biträdande jurist
daniel@dinadv.se Läs mer