Vårdnad, boende och umgänge

Vid en skilsmässa eller separation ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Om det är till barnets bästa ska målet vara att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Skilsmässor och vårdnadsfrågor kan vara komplicerade och jobbiga för alla parter, både föräldrar och barn. På Din Advokat har vi lång erfarenhet av familjejuridik och vårt mål är att hitta lösningar som ser till både barnets och vår klients bästa.
Vårdnadsmål bygger ofta mer på bedömningar än konkret bevisning, därför är det viktigt att välja ett juridiskt ombud som har lång erfarenhet av familjejuridik och som är van att hantera den här typen av fall och som är fokuserade på att hitta den lösning som barnen mår bäst av.
Kontakta oss du vill förebygga en konflikt genom att ta in en juridisk part, eller om du behöver hjälp i en vårdnads- eller umgängestvist.

Vårdnad av barn vid skilsmässa

Vid en skilsmässa eller separation kan föräldrarna ha gemensam vårdnad eller enskild vårdnad om barnet.
Gemensam vårdnad innebär att alla viktiga juridiska beslut som t ex val av skola och begäran om pass måste begäras av båda vårdnadshavarna.
Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern själv kan fatta alla viktiga juridiska beslut om barnet.
De flesta föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn, men för att det ska fungera även efter en separation, krävs samarbete mellan vårdnadshavarna och förmåga att se och tillgodose barnens behov före sina egna. När detta inte fungerar brukar första steget vara en rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna.
Därefter brukar vi på Din Advokat råda våra klienter att försöka med samarbetssamtal, via socialtjänsten, såvida det inte förekommer våld eller hot. Kommer föräldrarna ändå inte fram till en lösning, kan frågan överlämnas till rätten för avgörande. Vägledande för rätten ska vara barnens bästa.
Vi på Din Advokat kan vara ombud för dig i en sådan tvist.

Anmälan om gemensam eller ensam vårdnad

Om föräldrarna är överens vid en skilsmässa eller separation kan de begära att ensam vårdnad övergår till gemensam vårdnad genom en gemensam anmälan till Skatteverket.
Om föräldrarna har gemensam vårdnad men vill ha ensam vårdnad kan de skriva ett avtal hos socialtjänsten om detta vilket, om det godkänns och undertecknas av socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.

Boende för barn vid skilsmässa

Vid en skilsmässa eller separation kan barnen ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller bo växelvis hos båda föräldrarna.
Är vårdnadshavarna överens om hur barnen ska bo efter skilsmässan kan de skriva ett avtal om detta hos socialtjänsten vilket, om det godkänns och undertecknas av socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.
I de fall som föräldrarna inte är överens brukar första steget vara rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna.
Därefter brukar vi på Din Advokat råda våra klienter att försöka med samarbetssamtal, via socialtjänsten, om det inte förekommer våld eller hot. Kommer föräldrarna ändå inte fram till en lösning, kan frågan överlämnas till rätten för avgörande. Vägledande för rätten ska vara barnens bästa.
Vi på Din Advokat kan vara ombud för dig i en sådan tvist.

Umgänge med barn vid skilsmässa

Vid en skilsmässa eller separation har de flesta barn behov av umgänge med båda sina föräldrar, även om de inte bor stadigvarande hos bägge föräldrarna. Behovet varierar beroende av barnets individuella särdrag, barnets ålder och förälderns förmåga.
Är föräldrarna överens om umgänget kan de skriva ett avtal om detta vilket, om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.
I de fall som föräldrarna inte är överens brukar första steget vara rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna.
Därefter brukar vi på Din Advokat råda våra klienter att försöka med samarbetssamtal, via socialtjänsten, om det inte förekommer våld eller hot. Kommer parterna ändå inte fram till en lösning, kan frågan överlämnas till rätten för avgörande. Vägledande för rätten ska vara barnens bästa.
Vi på Din Advokat kan vara ombud för dig i en sådan tvist.

Frågor och svar om vårdnad, boende och umgänge: