Verkställighet vid umgänge, boende och vårdnad

Verkställighet betyder att en myndighet ser till att ett beslut eller en dom blir genomförd. Det kan till exempel bli aktuellt i familjemål som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

Ett avtal eller en dom avseende vårdnad, boende och umgänge av barn är verkställbar, vilket innebär att den kan gå att genomdriva med stöd av vite eller hämtning, om parten/parterna inte följer domen eller avtalet.

Kontaktpersoner