Arbetstillstånd

För att du som utländsk medborgare ska kunna arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd. Vi på Din Advokat kan hjälpa dig med juridisk hjälp oavsett om du söker om arbetstillstånd för första gången eller om du ansöker om förlängt arbetstillstånd. Vi är certifierad partner till Migrationsverket vilket gör att du kan få snabbare hjälp via oss. 

Alla utländska medborgare som vill arbeta i Sverige behöver ett arbetstillstånd från Migrationsverket. Huvudregeln för dig som söker arbetstillstånd i Sverige är att du ska ansöka och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. Du kan ansöka om arbetstillstånd själv, eller ta hjälp av jurist för att säkerställa att du lämnar korrekt uppgifter och få ett snabbare svar.

Din Advokat erbjuder juridisk hjälp med:

Ansökan om arbetstillstånd i Sverige – första gången:

Vi kontrollerar att anställningserbjudandet och anställningsvillkoren uppfyller de krav som finns i lagen, exempelvis kring försäkringar, lön och arbetets omfattning. Vi sköter all administration mot Migrationsverket.

Förlängningsansökan om arbetstillstånd i Sverige:

Vi kontrollerar att villkoren för arbetstillstånd under hela den tidigare perioden varit uppfyllda, exempelvis att du jobbat i rätt omfattning och fått rätt lön. Vi sköter all administration mot Migrationsverket. Tänk på att du måste ansöka om förlängt arbetstillstånd innan ditt gamla tillstånd löper ut, om det blir ett glapp får du inte jobba under den tiden.

Ansökningar om arbetstillstånd i Sverige – för arbetsgivare:

Vi hjälper arbetsgivare att söka arbetstillstånd för sina kandidater vid rekrytering av personer från andra länder. Vi hjälper till att upprätta ett anställningserbjudande och anställningsavtal och/eller kontrollerar att erbjudandet och avtalet uppfyller de villkor som krävs för att arbetstagaren ska få arbetstillstånd i Sverige. Vi skickar in ansökan till facket för granskning, och därefter till Migrationsverket för ansökan.

Kontakta oss på Din Advokat om du vill ha hjälp med arbetstillstånd och kunna få snabb handläggning av arbetstillståndsfrågor.

Frågor och svar om arbetstillstånd

Kontaktpersoner