Ställning som varaktigt bosatt

Ställning som varaktigt bosatt (VABO)

Du som är medborgare i ett land utanför EU, och har bott i Sverige i minst fem år kan ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige (VABO). Det innebär att du får vissa rättigheter som en EU-medborgare har, och att du har större möjligheter att arbeta, studera och starta företag i EU-länder.   

För att få ställning som varaktigt bosatt i Sverige krävs att du:

  • Ska ha bott i Sverige i minst fem år utan avbrott
  • Ska ha haft uppehållstillstånd i Sverige de senaste fem åren
  • Kan försörja dig och din eventuella familj i Sverige

Din Advokat kan hjälpa dig med juridisk rådgivning kring om det är rätt att ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige liksom hjälpa dig med hela eller delar av ansökningsprocessen. Kontakta oss för mer information.