Svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap är det formella och juridiska medlemskapet i det svenska samhället. Du som har bott en viss tid i Sverige har möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap för dig och dina barn under 18 år. På Din Advokat kan vi hjälpa dig att ansöka om svenskt medborgarskap samt andra ärenden kring medborgarskap.  

För att blir svensk medborgare måste du uppfylla kraven nedan:

  • Du måste kunna styrka din identitet, dvs uppvisa giltigt pass
  • Vara över 18 år
  • Ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort (gäller om du är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare)
  • Ha varit bosatt i Sverige under en viss tid, och därigenom ha uppfyllt kraven för bostad, försörjning samt ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

 

Det är ofta svårare att få svenskt medborgarskap om du har skulder eller andra ekonomiska svårigheter. Om du har dömts för brott måste du vänta en viss tid innan du kan ansöka om medborgarskap.

Svenskt medborgarskap för barn

En förälder som ansöker om medborgarskap, kan också ansöka om att deras barn under 18 år, som är bosatta i Sverige, blir svenska medborgare tillsammans med dem. För barn är tiden för att bli svensk medborgare kortare, ofta runt 3 år.

 

Juridisk hjälp vid medborgarskap

Vi på Din Advokat kan hjälpa dig med att ansöka om svenskt medborgarskap. Vi kan sköta hela ansökan, eller hjälpa till med utvalda delar, exempelvis skriva yttranden kopplat till delen som rör hederligt leverne eller din identitet. Kontakta oss för mer information.

Frågor och svar om svenskt medborgarskap:

Kontaktpersoner