Uppehållsrätt

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land har du uppehållsrätt i Sverige. Det innebär att du kan vistas i Sverige utan uppehållstillstånd om du är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv. Om du har familjemedlemmar som är medborgare i länder utanför EU (så kallade tredjelandsmedborgare) kan de ansöka om uppehållskort i Sverige via din uppehållsrätt. 

Din Advokat har lång erfarenhet av att arbeta med ärenden kring uppehållsrätt och uppehållskort för närstående. Exempel på ärenden vi kan hjälpa dig med är:

Ansökan om uppehållskort för familjemedlemmar från tredje länder (dvs icke EU-/EES-länder)

För att din familj ska kunna beviljas uppehållskort måste du kunna bevisa att du uppfyller uppehållsrätten i Sverige. Du måste alltså var medborgare i ett EU- eller EES-land och kunna försörja dig själv och din familj.
Som familj räknas make/maka, sambo och registrerad partner samt barn upp till 21 år. I undantagsfall även föräldrar till vuxna barn och andra närstående.

Permanent uppehållsrätt

När du som är EU/EES-medborgare har bott minst fem år i Sverige kan du ansöka om permanent uppehållsrätt.

Frågor och svar om uppehållsrätt: