Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Att få leva med sin familj ses som något självklart för de allra flesta men trots det är det ofta både krångligt och svårt att få uppehållstillstånd för den som vill bo med sin familj i Sverige.

 

Reglerna är komplicerade och vissa krav måste som huvudregel vara uppfyllda, exempelvis krav på att identiteten ska vara styrkt genom giltigt pass och krav på försörjning. Den som vill ha juridisk hjälp med ett anknytningsärende har inte rätt till en jurist som bekostas av staten utan personer som önskar hjälp i dessa ärenden måste själva betala för ett juridiskt ombud. Vi på Din Advokat har en unik kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör just uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Frågor och svar om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Kontaktpersoner