LPT – Lag om psykiatrisk tvångsvård

LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) reglerar vård av individer som bedöms lida av så svåra psykiatriska besvär att de är en fara för sig själva eller andra. Enligt LPT kan den psykiatriska sjukvården omhänderta och vårda patienter med tvång.

 

I ett LPT-ärende har den omhändertagna rätt till juridisk hjälp i form av ett offentligt biträde. Som enskild individ betalar du inget för detta, utan kostnaden bekostas av staten. Du har rätt att önska vilken advokat eller jurist som ska vara ditt offentliga biträde, och den begärda advokaten/juristen ska förordnas så länge denne kan åta sig uppdraget.

Frågor och svar om LPT: