LRV – Lag om rättspsykiatrisk vård

LRV

Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) reglerar tvångsvård av vuxna individer som dömts för brott, men som på grund av allvarlig psykisk störning vid tillfället för brottet inte kan dömas till fängelse.

 

Offentligt biträde vid LRV

Personer som har begått ett brott och dömts till rättspsykiatrisk vård har rätt till ett offentligt biträde som stöd och juridisk hjälp vid utskrivningsprövning av ärendet i förvaltningsrätten.

Som offentligt biträde i LRV-ärenden arbetar vi på Din Advokat med att stötta och hjälpa dig inför och under utskrivningsprövning i förvaltningsrätten.

Frågor och svar om LRV: