Juridiskt biträde för barn

Juridiskt biträde för barn

Barn under 15 år som misstänks för brott har rätt till ett juridiskt biträde som åklagaren eller vårdnadshavaren begär. Det juridiska biträdets roll är samma som en offentlig försvarare, dvs att se till barnets rätt och att saken blir rätt belyst.
Barn under 15 år är inte straffmyndiga, vilket innebär att barn som begått brott inte kan straffas för det. Men polis och åklagare kan ändå utreda brottet. Då görs ingen förundersökning i syfte att väcka åtal, istället görs en utredning mot barnet utifrån Lagen om unga lagöverträdare (LUL).

I dessa fall har barnet rätt till juridisk hjälp i form av ett juridiskt biträde, det är en advokat som barnet/vårdnadshavaren själv kan välja. Den valda advokaten ska förordnas så länge denne kan åta sig målet. Kostnaden för det juridiska biträdet betalas av staten.

 

Din Advokat är specialister på barn och brott

Som juridiskt biträde för barn står vi på barnets sida i rättsprocessen på samma sätt som när vi är offentlig försvarare (läs mer om Offentlig försvarare här). Förutom att se till barnets rätt och föra barnets juridiska talan, fokuserar vi mycket på att få barnet att känna sig lugnt och tryggt så att det kan berätta sin version av vad som har hänt. Vi säkerställer att alla uppgifter som barnet vill lämna kommer fram ordentligt i utredningen.

När utredningen är klar skickas den vanligtvis till socialtjänsten som beslutar om eventuella åtgärder. Det kan till exempel röra sig om omhändertagande eller vård enligt Lagen om vård av unga (läs mer om LVU här).

I särskilt allvarliga brottmål och i fall där det finns ett mycket stort allmänintresse kan utredningen leda till en så kallad bevistalan i domstol. Det är inget åtal (eftersom straff inte kan utdelas) men skuldfrågan prövas på samma sätt. Istället för en dom, leder bevistalan till ett uttalande om skuldfrågan.

Frågor och svar om juridiskt biträde för barn:

Kontaktpersoner