Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till juridisk hjälp i form av ett målsägandebiträde som utses av tingsrätten. Vårt uppdrag som målsägandebiträde är att se till att du som brottsoffer får juridiskt och socialt stöd under hela rättsprocessen.

Du har rätt till ett målsägandebiträde om du har blivit utsatt för ett allvarligt brott som exempelvis sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller andra kränkande brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

 

Som brottsoffer eller målsägande (som är den juridiska termen) kan du önska vilken advokat eller jurist som ska bli ditt målsägandebiträde. Den begärda advokaten/juristen ska förordnas så länge denne kan åta sig målet. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

 

Som brottsoffer ska du be om ett målsägandebiträde så snabbt som möjligt, helst redan under förundersökningen. Det bästa är att redan i samband med polisanmälan göra en framställan om målsägandebiträde.

 

Välj Din Advokat som målsägandebiträde

På Din Advokat är vi medvetna om att det kan vara en mycket svår och påfrestande situation att ha blivit utsatt för brott. Som målsägandebiträde är vår uppgift i första hand att hjälpa och förbereda dig i den juridiska processen, men vi är också ett socialt stöd som lyssnar och svarar på dina frågor och funderingar som kan handla om annat än enbart den juridiska processen.

 

Vår uppgift som målsägandebiträde är att förklara det som sker, att sitta med vid polisförhör, vid behov begära in kompletterande bevisning och förbereda dig inför förhandlingen i domstol. Det är många nya situationer och miljöer för dig som brottsoffer. Vi hjälper dig att känna dig lugn och trygg under både förhör och förhandlingar.

 

Målsägandebiträde hjälper dig att få skadestånd och ersättning

En viktig del som målsägandebiträde är att hjälpa dig som brottsoffer att få ersättning för dina skador.

 

I de fall du har rätt till skadestånd hjälper vid dig att föra din skadeståndstalan, liksom att ta fram eventuella underlag som behövs för att styrka dina skador.

 

Vi på Din Advokat kan också hjälpa till att ta reda på om du är berättigad till ersättning från försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten.

Frågor och svar om målsägandebiträde: