Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Vårt uppdrag som försvarare är att se till att du som klient får dina rättigheter och intressen tillgodosedda hela vägen från polisutredning till dom.

Om du blir kallad till förhör som misstänkt för brott har du rätt att begära en offentlig försvarare. Det är endast advokater som kan förordnas som offentlig försvarare. Du kan önska en advokat som du har förtroende för, och den begärda advokaten ska förordnas så länge denne kan åta sig målet. Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten, men om du döms kan domstolen kräva dig på hela eller en del av kostnaden. Hur mycket beror på dina inkomster.
Som misstänkt för brott ska du be om en offentlig försvarare så snabbt som möjligt, ju tidigare din försvarare blir förordnad, desto bättre. Om du är kallad till förhör eller om du har blivit gripen har du rätt att vänta in din försvarare innan det första förhöret startar.

Välj Din Advokat som offentlig försvarare

På Din Advokat är vi medvetna om att det är en mycket stressande situation att vara misstänkt för brott, särskilt om man är frihetsberövad med restriktioner. För oss är därför både bemötande och tillgänglighet viktigt, och en av våra styrkor är att vi är många på byrån och kan hjälpas åt. Vi sitter mitt i centrala Stockholm och kan snabbt ta oss till olika platser. Vi har också mottagningskontor i Norrköping.

Som offentlig försvarare utarbetar vi, tillsammans med dig, ditt försvar. Vi diskuterar bevisläget, om det finns något vittne eller annan bevisning som kan vara bra för dig samt hur det går till under en förundersökning och rättegång. Det är tillsammans med dig som vi kan ta fram det allra bästa försvaret för dig.

Rätt offentlig försvarare för dig

Som offentlig försvarare är vi med dig genom hela processen:

Förundersökningen: Vi stöttar dig före, under och efter polisförhör, och hjälper dig att föra din talan, vi ger juridiska råd och även social stöttning – för den som är häktad är vi normalt sett den enda kontakten du som misstänkt får ha med omvärlden. Om det finns behov av att begära eller ta fram kompletterande bevisning gör vi det.

Domstolsprocessen: När förundersökningen är klar går vi igenom utredningen med dig och förklarar vad som händer under domstolsprocessen. Om åklagaren beslutar att väcka åtal för vi din talan under huvudförhandlingen.

Under hela brottsutredningen är vi aktiva, både i kontakten med polis och åklagare och genom att om det behövs göra egna utredningar och ta fram egen bevisning. Vi går gemensamt igenom ditt försvar och säkerställer att du är förberedd inför huvudförhandlingen.

Om du döms för brott och vill överklaga hjälper vi dig även i den processen.

Frågor och svar om offentlig försvarare: