Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn

Om en vårdnadshavare eller någon annan närstående till ett barn misstänks för brott mot barnet kan det utses en särskild företrädare. Det är en advokat eller jurist vars uppgift är att ta tillvara barnets rätt under hela rättsprocessen, alltså både under förundersökning och eventuell rättegång. Det är staten som står för kostnaden för en särskild företrädare. För att förordnas som särskild företrädare ska advokaten eller juristen ha kunskap och erfarenhet samt personliga egenskaper som gör att den är lämplig för uppdraget.

Särskild företrädare för barn förordnas framförallt i de fall där en vårdnadshavare är misstänkt för brott mot sitt barn. En särskild företrädare kan också vara aktuellt i fall där vårdnadshavaren har en särskild relation till en person som är misstänkt för brott mot barnet, exempelvis en sambo, make/maka, förälder, barn, syskon, nära vän, osv, och där man misstänker att det kan vara svårt för vårdnadshavaren att i alla lägen företräda barnet och barnets bästa.

Vårt uppdrag som särskild företrädare för barn är att gå in som ställföreträdare för vårdnadshavaren och fatta beslut i de frågor som rör brottsutredningen. Det kan till exempel innebära att bestämma om barnet ska förhöras av polis eller genomgå en läkarundersökning.

Dessutom har vi som särskild företrädare samma uppgifter som målsägandebiträdet, dvs se till att barnet får juridiskt stöd under hela rättsprocessen. Exempelvis medverka vid förhör, begära kompletterande utredningsåtgärder om det behövs och föra skadeståndstalan. (Läs mer om Målsägandebiträde här.)

 

Trygghet extra viktigt för barn som är utsatta för brott av närstående

Vi på Din Advokat har lång erfarenhet av brottmål där barn är målsägande. Vi är medvetna om att det kan vara en mycket känslig och jobbig situation för barnet, särskilt om barnet är utsatt för brott av en vårdnadshavare eller annan närstående. Därför fokuserar vi mycket på att få barnet att känna sig lugn och trygg så att det kan berätta sin version av vad som har hänt.

Om barnet är under 15 år hålls förhör i särskilda barnanpassade lokaler, oftast i så kallade Barnahus, och de som träffar barnet är oftast speciellt utbildade för det. Dessutom filmas förhören eftersom barn under 15 år normalt inte är med vid rättegångar, istället spelas polisförhören upp i domstolen.

Vid polisförhör pratar barnet själv med polisen men den särskilda företrädaren är med i ett rum intill och lyssnar på förhöret via ljud och bild. Den särskilda företrädaren kan avbryta förhöret och ställa frågor till polisen om det behövs.

Vid rättegångar medverkar normalt inte barn under 15 år, istället är det den särskilda företrädaren för barnet som medverkar under rättegången.

Frågor och svar om särskild företrädare för barn