Skilsmässa och separation

Att skiljas eller separera kan vara ett tufft beslut, oavsett om man är överens eller om det bara är en part som vill lämna förhållandet. På Din Advokat hjälper vi dig med de juridiska aspekterna kring separation och skilsmässa, i första steget att ansöka om äktenskapsskillnad.

Det första juridiska steget i en skilsmässa är att lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad:

  • Om båda makarna i ett äktenskap vill skiljas, kan ni lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten för att få ett beslut om äktenskapsskillnad. En sådan ska föregås av minst 6 och högst 12 månaders betänketid, om det finns hemmavarande barn under 16 år och/eller minst en av makarna vill ha betänketid.
  • Om endast en av makarna vill skiljas, kan denne lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

För sambor behövs ingen juridisk åtgärd för att upplösa ett samboförhållande, däremot behöver ofta en bodelning göras. Läs mer under bodelning.

Nästa juridiska steg vid skilsmässa eller upplösande av samboförhållande

I samband med skilsmässa eller separation i ett samboförhållande finns det många andra praktiska och juridiska frågor som behöver lösas.

Läs mer dessa och hur vi kan hjälpa dig att få en smidig och rättvis skilsmässa eller separation:

Bodelning

Bodelning – fördelning av egendomar och tillgångar
Läs mer

Kvarsittningsrätt

Vem har rätt att bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar
Läs mer

Vårdnad

Boende och umgänge för gemensamma barn, samt underhållsbidrag
Läs mer

Kontaktpersoner