Ansöka om enskild vårdnad

I Sverige är huvudregeln att föräldrar ska ha gemensam vårdnad om sitt barn efter en skilsmässa, men det finns situationer där en förälder kan få enskild vårdnad. I praktiken innebär det att den föräldern ensamt bestämmer över viktiga frågor i barnets liv som val av skola och vård. I den här artikeln har vi samlat våra bästa juridiska råd för dig som ansöker om enskild vårdnad.

Skillnad på enskild och gemensam vårdnad

Vårdnad av barn handlar om rätten och ansvaret att fatta beslut som rör barnets liv, allt från uppfostran och utbildning till hälsa och medicinering. Det kan handla om vilken skola barnet ska gå i, begäran om pass eller beslut om sjukvårdsbehandlingar.

 • Gemensam vårdnad innebär att båda vårdnadshavarna delar på ansvaret och besluten tillsammans. Ibland kallas gemensam vårdnad för delad vårdnad.
 • Enskild vårdnad innebär att en vårdnadshavare ensam har rätt att fatta beslut om barnet. Ibland används begreppet ensam vårdnad istället för enskild vårdnad.

I Sverige är huvudregeln att föräldrar ska ha gemensam vårdnad om sitt barn, det innebär att det ofta är utmanande att driva en process om enskild vårdnad. Vi på Din Advokat rekommenderar därför att du som vill ansöka om enskild vårdnad kontaktar en familjerättsadvokat för att få juridiskt råd och stöd i processen.

Mer läsning för dig: Så kan Din Advokat hjälpa dig vid vårdnadstvister

Vad krävs för att få enskild vårdnad?

Den svenska lagstiftningen kring vårdnad av barn styrs av Barnkonventionen och Föräldrabalken, där huvudregeln är att barn har rätt till båda sina föräldrar. Det innebär att det krävs särskilda skäl för att du som förälder ska få ensam vårdnad om ditt barn. Några kriterier som kan leda till att du som förälder får ensam vårdnad är:

 • Brott mot barnet eller den andra föräldern
  Om en förälder har begått allvarliga övergrepp eller brott mot barnet eller den andra föräldern kan det leda till att den föräldern inte beviljas vårdnad av barnet.
 • Föräldern förklaras olämplig
  En förälder som formellt fastslås som olämplig kan förlora vårdnaden av sitt barn. Det kan till exempel handla om svårt missbruk av alkohol eller droger, övergrepp eller andra grova brott mot barnet eller att föräldern inte kan ta hand om barnet på ett grundläggande sätt.
 • Svåra samarbetsproblem och konflikter som går ut över barnet
  Om föräldrarna har svårt att samarbeta eller kommunicera med varandra, på ett sätt som gör att det går ut över barnet, kan ena föräldern få enskild vårdnad. Om samarbetssvårigheterna beror på att den andra föräldern hotar dig, är våldsam mot dig eller har begått andra brott mot dig ska domstolen ta särskild hänsyn till detta.
 • Sabotage av umgänge
  Om en förälder aktivt motarbetar eller hindrar barnets umgänge med den andra föräldern kan det påverka domstolens beslut om vårdnad. Det kan både handla om att förhindra avtalat umgänge genom att planera in andra aktiviteter för barnet eller att påverka barnet genom att smutskasta och baktala den andra föräldern.

Underhållsbidrag vid enskild vårdnad

Om ett barn bor endast hos en förälder ska den andra föräldern betala för delar av barnets omkostnader, så kallat underhållsbidrag. Pengarna ska gå till barnets behovs, som exempelvis mat, kläder, boende, skolgång och fritidsintressen.

Underhållsbidraget belopp beror på respektive familjs ekonomiska situation. Försäkringskassan har ett verktyg för att räkna ut summan utifrån era förutsättningar.

Det är viktigt att känna till att en förälder som har enskild vårdnad om ett barn inte automatiskt är berättigad till underhållsbidrag av den andra föräldern. Det är flera faktorer som påverkar, exempelvis kan en förälder ha enskild vårdnad även om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

Kontakta oss på Din Advokat om du har frågor om rätt till underhåll eller vad som är en rimlig storlek på underhållsbidraget.

Mer läsning för dig: Så kan vi hjälpa dig i frågor som rör underhåll

Juridisk process vid enskild vårdnad

Att ansöka om enskild vårdnad är ofta en del i en vårdnadstvist som även kan omfattar frågor kring barnets boende, umgängesrätt och underhåll. Eftersom dessa frågor är både känslomässigt och rättsligt komplexa är det viktigt att sätta sig in i processen och ta juridisk hjälp av en advokat eller jurist inom familjerätt.

Mer läsning för dig: Vad är en vårdnadstvist är och hur görs en ansökan om vårdnadstvist.

 

Vanliga frågor och svar om enskild och gemensam vårdnad