Notarius publicus

Notarius publicus

Behöver du hjälp med att bevittna eller bestyrka namnunderskrifter för köpehandlingar, översättningar, fullmakter, bolagshandlingar, adoptioner eller andra dokument? Då kan vår notarius publicus hjälpa dig. 

Notarius publicus är en titel på jurister som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter och handlingar. Notarius publicus förordnas av Länsstyrelsen, och på Din Advokat är Daniel Blomqvist, biträdande jurist, förordnad notarius publicus.

Vår notarius publicus kan hjälpa dig att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. I praktiken handlar det ofta om:

Bestyrka och intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter i handlingar. Det kan vara allt från att vi bestyrker kopior av ditt pass till att vi kontrollerar att det är rätt person som skrivit under dokument.

Förse handlingar med apostille. Apostille är en auktoriserad stämpel som intygar att signaturen på dokument är äkta. Apostillestämplen är godkänd av 121 länder. Apostille använd  för internationella dokument som antingen är utfärdade av svenska myndigheter eller en annan notarius publicus, exempelvis personbevis från Skatteverket och ID-handlingar som behöver visas upp i olika länder i samband med köp av fastigheter och lägenheter utomlands, internationella adoptioner, osv.

Bekräfta behörighet, kompetens eller tjänsteställning. Exempelvis bekräfta att du är behörig att göra vissa saker, eller att du har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Närvara som vittne när förvaringsrum och -fack tillslut eller öppnas, samt då förseglingar bryts eller sätts på.

Kontrollera lotteridragningar samt utlottningar eller makuleringar av värdehandlingar så som obligationer och aktier.
 

Notarius publicus i Sigtuna, Upplands Väsby och Stockholm

Daniel Blomqvist, biträdande jurist på Din Advokat, är förordnad notarius publicus för Upplands Väsby kommun och Sigtuna kommun. Han finns tillgänglig efter tidsbokning på Evighetens Begravningsbyrå, Väsbyvägen 26J i Upplands Väsby eller på Evighetens Begravningsbyrå, Stockholmsvägen 28 i Märsta.

Kostnad per handling: 400 kronor.

Daniel Blomqvist är även tillgänglig för uppdrag som notarius publicus i hela Stockholmsområdet och träffas på Din Advokats kontor i centrala Stockholm efter tidsbokning.

För uppdrag på andra platser debiteras ersättning per timme. Kontakta oss för att boka tid.

Handläggningstid för notarius publicus

Normal handläggningstid är ett par dagar, oftast ordnas legalisering eller apostille direkt vid ditt besök. Vid tillfällig arbetsanhopning kan handläggningstiden bli längre, men det får du besked om när du lämnar in dina handlingar.

Utfärdande av apostille i två steg

Observera att apostille inte kan utfärdas direkt på dokument utfärdade av privatpersoner eller bolag. Det innebär att sådana dokument måste legaliseras först av en notarius publicus och därefter kan en annan notarius publicus apostillera dokumentet. Din Advokat kan tack vare samarbete med annan notarius publicus ombesörja båda stegen.

Kontaktperson

Daniel Blomqvist

Biträdande jurist
daniel@dinadv.se Läs mer