Familjerätt

Familjerätt är ett samlingsnamn för de lagar som reglerar vårt familjeliv. Familjejuridik påverkar oss alla, och de allra flesta behöver någon gång anlita en familjerättsjurist. På Din Advokat har vi specialistkompetens inom familjerätt, särskilt arvsrätt, ekonomisk familjerätt och frågor kring vårdnad och umgänge med barn i samband med skilsmässa.

Testamente

Vad ska hända med dina tillgångar när du dör: vem som ska ärva dig och vad de ska ärva. Ett tydligt testamente underlättar för dina anhöriga när du inte längre finns bland dem.
Läs mer

Bouppteckning

När någon dör behöver en bouppteckning göras, det är en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder. Bouppteckningen visar också vem eller vilka som ska ärva den avlidne.
Läs mer

Arvskifte

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal som beskriver hur den avlidnes tillgångar ska fördelas mellan arvingarna. Arvskifte kan vara mer eller mindre komplext, och det finns många fördelar med att ta hjälp av en jurist för att upprätta ett arvskifte.
Läs mer

Skilsmässa och separation

Att skiljas eller separera kan vara ett tufft beslut, oavsett om man är överens eller om det bara är en part som vill lämna förhållandet.
Läs mer

Bodelning

I samband med att ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa (äktenskapsskillnad) eller genom att en av makarna avlider, ska en bodelning göras. Även sambos kan begära bodelning vid separation och i samband med dödsfall.
Läs mer

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, eller mellan två blivande makar, där man bestämmer vad som ska ingå i äktenskapets gemensamma ägo (giftorättgods) och vad ska vara respektive parts enskilda egendom vid en skilsmässa.
Läs mer

Samboavtal

Ett samboavtal är ett avtal mellan två sambor, eller mellan två blivande sambor, där man bestämmer hur ens gemensamma boende och egendomar ska fördelas vid en eventuell separation.
Läs mer

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en skilsmässa eller separation ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.
Läs mer

Underhåll till barn / Underhållsbidrag

Om ett barn endast bor hos den ena av föräldrarna ska den föräldern som barnet inte bor hos betala för delar av barnets omkostnader.
Läs mer

Verkställighet vid umgänge, boende och vårdnad

Verkställighet betyder att en myndighet ser till att ett beslut eller en dom blir genomförd. Det kan till exempel bli aktuellt i familjemål som rör vårdnad, boende och umgänge med barn
Läs mer

Kvarsittningsrätt

I samband med att ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa (äktenskapsskillnad) eller genom att en av makarna avlider, ska en bodelning göras. Även sambos kan begära bodelning vid separation och i samband med dödsfall.
Läs mer

Anlita Din Advokat för familjerätt

Familjerättsliga frågor som arv, skilsmässor och vårdnad av barn är ofta komplicerade och tuffa för alla inblandade parter. På Din Advokat har vi lång erfarenhet av familjejuridik och vårt mål är att hitta konstruktiva lösningar så långt det är möjligt.
Det lönar sig ofta, både ekonomiskt och känslomässigt, att ta juridisk hjälp i förebyggande syfte, t ex genom att upprätta testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.
Vid skilsmässor och separation är det bra att ha ett juridiskt ombud tidigt i processen. Våra jurister och advokater är vana att hantera den här typen av situationer och som är fokuserade på att hitta en lösning som både du som klient och dina eventuella barn mår bäst av.
Juridisk hjälp via Din Advokat behöver inte blir kostsamt. Vid familjerättsliga ärenden och tvister som avser exempelvis vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag och verkställighet kan det finnas möjlighet att beviljas rättshjälp eller utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Läs mer om detta under avsnittet arvoden. Vi på Din Advokat hjälper dig att undersöka möjligheten att få detta i varje enskilt ärende.