Straffrätt

Straffrätt är ett rättsområde som kräver goda kunskaper i straffrätt och processrätt samt engagemang för dig som klient. Vi på Din Advokat är specialiserade på straffrätt och arbetar med olika typer av brottmål. Självklart arbetar vi alltid för ditt bästa.

 

Om du eller ditt barn har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till kostnadsfri juridisk hjälp som staten betalar. Om du är misstänkt för brott som inte är ett rent bötesbrott får du en advokat (offentlig försvarare). Om du inte har någon inkomst eller har en låg inkomst behöver du oftast inte betala. Om du däremot har en normalinkomst eller högre och döms så kan du få betala en del eller hela advokatkostnaden.

Du har rätt att önska en viss advokat som försvarare eller målsägandebiträde. Målsägandebiträde behöver inte vara advokat, det kan vara en biträdande jurist på en advokatbyrå. Om du är i behov av en försvarare eller ett målsägandebiträde kan du kontakta oss direkt eller begära att någon av oss blir ditt juridiska ombud.

 

Vi på Din Advokat åtar oss både större och mindre brottmål, och vi gör allt för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som anlitar oss. Vi bryr oss om dig och vi tillvaratar dina intressen på bästa sätt.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Vårt uppdrag som försvarare är att se till att du som klient får dina rättigheter och intressen tillgodosedda hela vägen från polisutredning till dom som inte kan eller inte ska överklagas (dom som har vunnit laga kraft).
Läs mer

Målsägandebiträde

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Vårt uppdrag som försvarare är att se till att du som klient får dina rättigheter och intressen tillgodosedda hela vägen från polisutredning till dom som inte kan eller inte ska överklagas (dom som har vunnit laga kraft).
Läs mer

Särskild företrädare för barn

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Vårt uppdrag som försvarare är att se till att du som klient får dina rättigheter och intressen tillgodosedda hela vägen från polisutredning till dom som inte kan eller inte ska överklagas (dom som har vunnit laga kraft).
Läs mer

Juridiskt biträde för barn

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Vårt uppdrag som försvarare är att se till att du som klient får dina rättigheter och intressen tillgodosedda hela vägen från polisutredning till dom som inte kan eller inte ska överklagas (dom som har vunnit laga kraft).
Läs mer