Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett viktigt rättsområde som behandlar utländska medborgares rättigheter att vara i Sverige. Din Advokat har lång erfarenhet av migrations- och asylfrågor och flera av våra advokater och jurister har specialistkompetens inom migrationsrätt. 

Migrationsrätten är ett komplext rättsområde där lager och riktlinjer kan förändras relativt snabbt. För dig som flytt till Sverige från krig eller förföljelse, och dessutom inte kan språket, kan det vara svårt att sätta sig in i gällande lagar och det är därför extra viktigt att få bra juridisk hjälp.

Kontakta oss på Din Advokat om du vill ha hjälp från erfarna jurister och advokater inom migrationsrätt.

Asylrätt

Du som flytt från ditt hemland på grund av krig eller förföljelse har rätt att söka skydd i andra länder, det kallas för asyl. I Sverige ansöker man om asyl hos Migrationsverket. Ofta har rätt du till ett offentligt biträde, dvs kostnadsfri juridisk hjälp.
Läs mer

Arbetstillstånd

För att du som utländsk medborgare ska kunna arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd. Vi på Din Advokat kan hjälpa dig med juridisk hjälp oavsett om du söker om arbetstillstånd för första gången eller om du ansöker om förlängt arbetstillstånd. Vi är certifierad partner till Migrationsverket vilket gör att våra godkända, undercertifierade arbetsgivare får en mycket snabb handläggning hos Migrationsverket.
Läs mer

Uppehållsrätt

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land har du uppehållsrätt i Sverige. Det innebär att du kan vistas i Sverige utan uppehållstillstånd om du är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv. Om du har familjemedlemmar som är medborgare i länder utanför EU (så kallade tredjelandsmedborgare) kan de ansöka om uppehållskort i Sverige via din uppehållsrätt.
Läs mer

Svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap är det formella och juridiska medlemskapet i det svenska samhället. Du som har bott en viss tid i Sverige har möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap för dig och dina barn under 18 år. På Din Advokat kan vi hjälpa dig att ansöka om svenskt medborgarskap samt andra ärenden kring medborgarskap.
Läs mer

Ställning som varaktigt bosatt

Du som är medborgare i ett land utanför EU, och har bott i Sverige i minst fem år kan ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige (VABO). Det innebär att du får vissa rättigheter som en EU-medborgare har, och att du har större möjligheter att arbeta, studera och starta företag i EU-länder.
Läs mer

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Att få leva med sin familj ses som något självklart för de allra flesta men trots det är det ofta både krångligt och svårt att få uppehållstillstånd för den som vill bo med sin familj i Sverige. Vi på Din Advokat har en unik kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör just uppehållstillstånd på grund av anknytning.
Läs mer